Добре позната практика сред природните лечители и мистиците

Лечението с честоти е добре познато сред природните лечители и мистиците. Древните текстове говорят за честотите като за градивни елементи на нашата вселена, а в модерната наука това е концепция, която все повече намира доказателства.

Древните лечители са използвали природните честоти, за да лекуват. Те не само са използвали физическите съставки на растенията, но също така са канализирали чрез гласовете си хармонии от природата, за да възвърнат отново баланса в човешкото тяло. Индийската музика например, е конструирана върху прецизното изследване на звуци в природата, които да служат за лечение.

Ние живеем във вълнуващи времена,  в които мистичното познание съвпада със съвременните научни открития. Времена, в които природните дарове и звуците от заобикалящата ни природа са успешно приложими в много области на лечение. В тази статия ще споделя някои от областите на изследване и как аз използвам добитите знания в работата си като терапевт, използващ гласа си и музиката на растенията.

Честоти, които лекуват

В продължение на  цялата ни човешка история мистиците са били наясно, че произходът на всичко са вибрациите. Духовните традиции от цял свят разпознават важността на Свещените Думи (които представляват вибрация) като произход, начало на Вселената. В модерната наука този факт е познат, когато говорим за Квантово Поле. Материята, която ние възприемаме е предопределена от нашите очаквания и мисли. Този принцип, който беше доказан от Хайзенберг, на първо място доведе до среща на мистицизма и „твърдата“ физика. Последствията от този принцип  доведоха до възхода на научни  области  като Психоакустика; изследването на възприятието на звука, стимулирайки изследователите да разберат как това възприятие може по-добре да се използва в медицината. Много популярни са и откритията на учените по епигенетика, доказващи, че можем да променим нашата биология, нашето здраве, като променим вярванията си, думите и мислите си …. връщайки се към силата на звука и честотите

Лечението с растения като звукова терапия

Вече споменах, че честотите от природата се използват като лекарство в древните култури. Древните лечители са били обучавани да чуват мелодиите и хармониите на растенията. Способност, която всеки един от нас има, но само малцина са я открили и развили. В днешни времена слушането на музика от природата е улеснено в значителна степен от технологията. Проектът „Музиката на растенията“ е  първият, който изследва и развива тази технология в сътрудничество с много лекари, лечители и музиканти, откривайки силата на природните мелодии. Познание, което отдавна е известно, но едва сега навлиза в западното общество. Сега ние имаме възможност да се запознаем със силата на природните мелодии, благодарение на технологията, която ги превежда на нашият език, а именно в  звуци, които са доловими за нашето човешко ухо.

Лечение чрез глас и чрез музиката на растенията

Изобретението „Музиката на растенията“ ми помогна да открия и развия способността си да чувам хармониите в природата и да ги канализирам  с моя глас. Това изобретение провокира любопитството ми и ме отведе в общността, където то беше разработено, за да изследвам общуването с растенията. Така се срещнах с шамани от всички краища на света,  които бяха мои щедри учители и ме въведоха в методи, които обикновено съвременната култура не познава. Това отвори съзнанието ми  и ми помогна да развия общуване с растителният свят на много нива.

В сесиите си „Лечение чрез глас и чрез музиката на растенията“ работя с растения и с природни интелигентности, както и с устройството „Музиката на растенията“, напоследък използвам версията на устройството, наречена Bamboo M. Започвам моите сесии като свързвам растението Спатифилум (Peace Lily) с устройството. След това продължавам с другите растения в моята стая,  след тях преминавам към дърветата и растенията в моята градина, свързвайки съзнанието си с цялата растителна интелигентност. Сега за мен  това е много лесен процес, но не винаги е било така. Това е резултат на постоянно хармонизиране с природата. Всъщност ние винаги сме свързани с природата, но не винаги го правим осъзнато. За да се свързвам съзнателно с природата аз започнах да се уча много бавно.

Започнах изучаването стъпка по стъпка на метод в Даманхур, за да осъзная и опозная всички мои сетива и как да комуникирам с природата с цялото си същество. Ставайки осъзнати за нашите сетива, ние създаваме отворено пространство на осъзнатост вътре в нас, с което можем да възприемаме информация, която иначе не сме в състояние да възприемем с нашите „външни“ пет сетива. Нуждаем се от нашите „вътрешни“ сетива, за да общуваме с растенията. Нашето вътрешно ухо, вътрешно око и т.н. Общуването с растенията е мускул, който всички ние можем да тренираме. Откакто правя моите дневни тренировки се научих да „вдигам тежести“ с този мускул и в резултат на това обменям идеи и съобщения с растителния свят, с дърветата.

От опита си се убедих, че природата е естествен лечител. В моята лечителска практика аз възприемам болестта или която и да е форма на дисбаланс, като причинени от излишна енергия в нашето тяло. Природата може да използва и да трансформира излишната енергия, отнемайки тази тежест от нас и създавайки пространство за светлина и лечение. Употребявайки думата „природа“, имам предвид интелигентността на природата в нейните много форми: растения, дървета и друга интелигентност, която живее в симбиоза с тях. В моята лечителска практика аз използвам „мускула“ за общуване с растенията, за да говоря с тях, да поискам съвет,  да помоля за помощ, да стигна до прозрение и да препратя получените от растителния свят съобщения чрез звука на моя глас.

Устройството „Музиката на растенията“ е един съюзник в този процес. То ми дава постоянна звукова обратна връзка за присъствието на растенията и за лечителната интелигентност на природата. Работи като компас, като учител и сълечител в същото време. Забелязах, че когато пея в хармония с музиката на растенията това ми  дава увереност и подкрепа. В трудни моменти забелязвам, че когато нещо не е наред, например, ако музиката на растението и гласът ми не са в една тоналност, това ме вдъхновява да използвам различна мелодия и различен звуков подход. Когато правя паузи с гласа си, музиката на растенията добавя още едно измерение. Когато трябва да усетя дали лечебният процес е на привършване, именно чрез мелодиите, създавани от растението, забелязвам в кой точно момент от лечението се намираме. Зная, че мелодиите, които чуваме с помощта на Bamboo, имат лечебен ефект, точно както честотите, създавани с гласа ми, който действа като канал за предаване на природните хармонии.

Zigola Pioppo, учител Комуникация с растения в Университет  Даманхур, певица и звуколечител