Не се раличават от хората и животните

растенията имат чувства

Интересно е когато хората решат да станат вегани в името на правата на животните. „Как, обаче стоят нещата с растенията?“ често се питам. В голяма степен решението с е базира на това, че не желаем да нараняваме животните, както и че те също имат думата относно техният живот. Същото се отнася и за растенията.

За онези, които комуникират на едно дълбоко ниво с животните искам да кажа, че ние можем д а общуваме на същото това ниво с растенията, само ако изберем да го направим и се научим да слушаме. Затова ще разкажа по-подробно в друга статия.

В продължение на много години учените са твърдели, че растенията нямат нервна система или невронни рецептори  вследствие на това те заключават, че растенията нямат чувства. Това твърдение, обаче категорично не е вярно.

Растенията чувстват и осъзнават болката. Също така те са изключително интелигентни и знаят как да регулират химически процеси в тялото си, за да се защитят от хищници, например. Съществуват няколко изследвания, които демонстрират този процес.

Хората обикновено са много его-центрични и често използват своята логика, за да екстраполират обясненията за заобикалящата ни среда. Скорошно изследване, обаче предполага друго – че дори и без наличието на нервна система растенията могат да чувстват.

Растенията знаят кога са в опасност от нараняване

Съществува технология, също като устройството за музика на растенията, което може да измерва промяната в съпротивлението на електромагнитните вълни в растението и може да я преобразува в база данни. Растенията също така могат да бъдат закачени към устройство, което измерва съпротивлението, като теста с детектор на лъжата, за да свидетелства и измери техните реакции спрямо средата. Ако направите проучване в Google и напишете “plants connected to the lie detector test,” ще намерите, че още през1960 г.  Клийв Бакстър провежда редица експерименти с растения, които  разкриват посредством детектор на лъжата, че те наистина реагират на болка, в момента, в който им бъде причинена

Това, което е още по-впечатляващо е, че те показват реакция, дори, когато някой само мисли да ги нарани. Растенията имат сходна реакция на страх , както хората, когато участникът в експеримента извади клечка от кутия кибрит. Растенията също показват реакция на теста с детектора на лъжата също когато други растения биват наранени, което показва тяхното ниво на емпатия и висока интелигентност.

Растенията усещат болка, в момента в който са наранени

В изследване през 2018 г. в Университета Уисконсин-Мадисън,  беше демонстрирано, че, когато биват наранени растенията демонстрират реакция подобна на тази на нервната система. Използвайки технология и генетична модификация учените с а били способни да измерят, че когато гъсеница яде листо, растението освобождава глутамат, който е невротрансмитер, който хората освобождават, когато почувстват болка. При растенията се получава поредица от освобождаване на калций, което е подобно на невронният сигнал при хората.  Този процес сигнализира на растението да освободи своите защитни хормони, които могат да бъдат токсични за нападателите, които ги ядат.

Растенията реагират на болка и предприемат мерки, за да се защитят

Направени са няколко изследвания с дървета и елени, в райони, където елените са склонни да прекаляват с  яденето на клонки от всички дървета. Установено е, че дърветата освобождават повишени нива на танини, които са горчиви и токсични за елените, така, че да спрат да ги ядат.

Този факт е невероятен, тъй като разкрива, че растенията са много по-умни и добре адаптирани, отколкото хората,  изобщо предполагат. Например,  растенията са склонни да обрастват около хората  и създадените от тях структури и дори да ги  надживеят.

Вероятно сега ще имате едно на ум, когато влезнете в контакт с растение, че то е не е просто растение.

Използвана литература:

Nervous system-like signaling in plant defenseGloria K. Muday, Heather Brown-Harding, et al

Science  14 Sep 2018: Vol. 361, Issue 6407, pp. 1068-1069 DOI: 10.1126/science.aau9813

Bettina Ohse et al, Salivary cues: simulated roe deer browsing induces systemic changes in phytohormones and defence chemistry in wild-grown maple and beech saplings, Functional Ecology (2016). DOI: 10.1111/1365-2435.12717

Нгала Бианка (др. Ники Стар, лекар, Бакалавър по Психология, Диетика и Химия, рейки  и прано терапевт, блогър) За повече информация: https://drnikkistarr.com/nikkistarr